Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Administracji

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Filologiczno-Historyczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Instytut Administracji Samorządu i Prawa 
  Ocena: brak danych
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
  Wydział Administracyjno - Prawny
  Ocena: pozytywna
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki i Rekreacji
  Ocena: brak danych
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu
  Wydział Służb Publicznych
  Ocena: brak danych
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu
  Instytut Administracji Publicznej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Instytut Administracji Publicznej
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Instytut Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  Instytut Administracji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  Instytut Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Organizacji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach
  Instytut Administracji
  Ocena: brak danych
 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
  Instytut Administracji
  Ocena: brak danych
 • Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku
  Katedra Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (uzupełnione o dane z PKA)
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Administracji Filii w Iławie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Humanistyczny Filli w Wyszkowie
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Warszawska
  Wydział Ekonomiczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Toruńska Szkoła Wyższa
  Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Akademia Ekonomiczna)
  Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Opolski
  Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Prawa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: negatywna (zawodowy - pozytywna)
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Ocena: pozytywna
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie
  Ocena: pozytywna
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Prawno-Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych i Filologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
  Wydział Administracji i Zarządzania w Przemyślu
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Administracyjno - Prawny w Rzeszowie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  Wydział Nauk  Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
  Ocena: warunkowa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
  Wydział Administracji i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
  Wydział Administracji
  Ocena: warunkowa
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  Katedra Nauk Prawnych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Katedra Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  Wydział Administracji i Nauk Politycznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Administracyjno - Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  Wydział Nauk Prawnych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
  Wydział Prawa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  Wydział Nauk Administracyjno - Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Prawa i Ekonomii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno - Prawnych w Bydgoszczy
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Katedra Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
  Wydział Administracji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach
  Wydział Przedsiębiorczości w Miłocinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Kolegium Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Wydział Zarządzania i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
  Wydział Administracji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
  Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
  Ocena: brak danych

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/