Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Administracji

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Filologiczno-Historyczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Instytut Administracji Samorządu i Prawa 
  Ocena: brak danych
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
  Wydział Administracyjno - Prawny
  Ocena: pozytywna
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki i Rekreacji
  Ocena: brak danych
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu
  Wydział Służb Publicznych
  Ocena: brak danych
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu
  Instytut Administracji Publicznej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Instytut Administracji Publicznej
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Instytut Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  Instytut Administracji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  Instytut Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  Instytut Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Organizacji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach
  Instytut Administracji
  Ocena: brak danych
 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
  Instytut Administracji
  Ocena: brak danych
 • Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku
  Katedra Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (uzupełnione o dane z PKA)
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Administracji Filii w Iławie
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Humanistyczny Filli w Wyszkowie
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Warszawska
  Wydział Ekonomiczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Toruńska Szkoła Wyższa
  Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Akademia Ekonomiczna)
  Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Opolski
  Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Prawa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: negatywna (zawodowy - pozytywna)
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Ocena: pozytywna
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie
  Ocena: pozytywna
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Prawno-Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych i Filologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
  Wydział Administracji i Zarządzania w Przemyślu
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Administracyjno - Prawny w Rzeszowie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  Wydział Nauk  Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
  Ocena: warunkowa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
  Wydział Administracji i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
  Wydział Administracji
  Ocena: warunkowa
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  Katedra Nauk Prawnych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Katedra Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  Wydział Administracji i Nauk Politycznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Administracyjno - Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  Wydział Nauk Prawnych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
  Wydział Prawa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  Wydział Nauk Administracyjno - Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Prawa i Ekonomii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno - Prawnych w Bydgoszczy
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Katedra Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
  Wydział Administracji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach
  Wydział Przedsiębiorczości w Miłocinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
  Wydział Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Wydział Prawa i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Wydział Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Kolegium Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Wydział Zarządzania i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
  Wydział Administracji i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
  Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/