Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Finanse publiczne i prawo finansowe Zobacz
Historia administracji Zobacz
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej Zobacz
Konstytucyjny system organów państwowych Zobacz
Legislacja administracyjna Zobacz
Makro- i mikroekonomia Zobacz
Nauka o administracji Zobacz
Podstawy prawoznawstwa Zobacz
Postępowanie administracyjne Zobacz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Zobacz
Prawo administracyjne Zobacz
Prawo cywilne z umowami w administracji Zobacz
Prawo karne i prawo wykroczeń Zobacz
Prawo pracy i prawo urzędnicze Zobacz
Publiczne prawo gospodarcze Zobacz
Socjologia i metody badań socjologicznych Zobacz
Statystyka z demografią Zobacz
Techniki negocjacji i mediacji w administracji Zobacz
Ustrój samorządu terytorialnego Zobacz
Zamówienia publiczne Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/