Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej Zobacz
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjoloiczno-ekonomicznej Zobacz
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych Zobacz
Postępowanie sądowo-administracyjne Zobacz
Prawo karne skarbowe Zobacz
Przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej Zobacz
Publiczne prawo konkurencji Zobacz
Socjologia organizacji Zobacz
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej Zobacz
Zarządzanie zasobami ludzkimi Zobacz
Zasady ustroju politycznego państwa Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/